Dressuur

dressuur

Doelstellingen volgens de klassieke dressuur

  1. Takt: alle passen zijn gelijk in hetzelfde ritme
  2. Ontspanning: zowel mentale als fysieke ontspanning van het paard.
  3. Aanleuning: het paard geeft de ruiter aan beide teugels dezelfde, ontspannen verbinding en volgt te allen tijde de hand van de ruiter.
  4. Impuls: het paard geeft de ruiter elke pas het gevoel uit zichzelf voorwaarts te willen in het tempo dat de ruiter aangeeft.
  5. Rechtgerichtheid: het paard is aan twee kanten gelijk en loopt even simpel linksom als rechtsom.
  6. Verzameling: het gewicht van het paard is in meer of mindere mate op de achterhand dragen).

In feite moet men deze 6 doelstellingen steeds tegelijkertijd nastreven. Al deze punten zijn in verband met elkaar en kunnen dus ook niet los van elkaar gezien worden. Er is bijvoorbeeld voorwaartse drang en tempocontrole (impuls) nodig voor een beter balans (rechtgerichtheid), terwijl een beter balans ervoor zorgt dat het paard makkelijker voorwaarts loopt en zijn tempo kan beheersen.

Bron